Kadra

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Przasnyszu:

Magdalena Gerwatowska

 

Pracownicy oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Świerczewo 8

Opiekunki dziecięce:

Joanna Sobczyńska

Monika Więckowska

Olga Ruszczyńska - Gładych

Martyna Zduńczyk

Personel pomocniczy

Danuta Borczak

Urszula Szewczak

 

Pracownicy oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Lipowej 8

Opiekunki dziecięce

Małgorzata Krupińska

Marlena Jankowska

Agnieszka Mikulska

Personel pomocniczy

Krystyna Grądzik

Monika Urbańska


Pielęgniarka

Ewa Andryszczak

 

Dzieci objęte są opieką wykwalifikowanych opiekunów, spełniających wymogi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wszyscy pracownicy placówki zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.