Aktualności

W tej sekcji znajdziesz najświeższe wiadomości z życia Żłobka Miejskiego w Przasnyszu. To także miejsce, w którym informujemy rodziców o planowanych spotkaniach, zmianach i różnorodnych atrakcjach. Zaglądaj tu często.

Dnia 08.04.2022 r. odbyło się posiedzenie rekrutacyjne przeprowadzone przez Komisję rekrutacyjną, w wyniku którego ustalono:

1.listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych/wpisanych na listę rezerwową;
2.protokół z posiedzenia rekrutacyjnego.

1.Liczba wniosków spełniających wymagania formalne przyjęcia do Żłobka Miejskiego w Przasnyszu wynosi ogółem: 40. Z czego 4 wnioski nie spełniły wymogów formalnych.
2.Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych/protokół z postępowania rekrutacyjnego stanowi Załącznik Nr 1 do protokołu.
3.Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego, tj. wg kryteriów określonych w ZARZĄDZENIU NR 3/2022 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Przasnyszu z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dzieci w Żłobku Miejskim w Przasnyszu na rok szkolny 2022/2023 oraz kryteriów ustalonych przez Radę Miejską w Przasnyszu, stanowi załącznik do ogłoszenia z dnia 25.02.2022 r. odnośnie naboru dzieci do lat 3 do Żłobka Miejskiego w Przasnyszu.
4.Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym Żłobek Miejski w Przasnyszu nie posiada wolnych miejsc.
5.Po odczytaniu i podpisaniu protokołu postępowanie rekrutacyjne zakończono.

 

 

 

 

 • 08
 • kwietnia
  2022

Żłobek Miejski w Przasnyszu ogłasza nabór dzieci do żłobka na rok szkolny 2022/2023. Do placówki będą przyjmowane dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3. Rekrutacja rozpocznie się 1 marca 2022 r., a zakończy się 31 marca 2022 r.

 • 01
 • marca
  2022

Miasto Przasnysz pozyskało dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi do lat 3.

 • 22
 • lutego
  2022

Miasto Przasnysz pozyskało 19 200,00 zł zł z programu "Maluch +" na zapewnienie funkcjonowania 20 miejsc opieki dla dzieci do lat 3.

Program Maluch+ wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. Maluch+ jest programem rocznym. Celem programu Maluch+ jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

 • 13
 • stycznia
  2022