The Last of us

Żłobek Miejski

Idealne miejsce dla Twojej pociechy

O nas

Nasza oferta

Opieka

Dużą wagę przywiązujemy do swobodnej, twórczej aktywności dziecka. Podążamy za potrzebami oraz zainteresowaniami naszych podopiecznych.

Edukacja

Wiele zajęć opiera o elementy edukacji przyrodniczo - ekologicznej, tym samym przybliżając dzieciom otaczający ich świat.

Zabawa

Każdego dnia przewidziana jest poranna gimnastyka dostosowana do wieku i możliwości danego dziecka.

Kim jesteśmy

Żłobek Miejski w Przasnyszu to publiczna placówka dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. Dzieci objęte są opieką wykwalifikowanych opiekunów spełniających wymogi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wszyscy pracownicy placówki zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

Jednym z naszych założeń jest, aby dzieci czuły bezpieczne, były wysłuchane, zrozumiane i akceptowane. Pragniemy tworzyć dzieciom warunki jak najbardziej zbliżone do domowych. Staramy się aby dzieci wzrastały w radosnej atmosferze pełnej miłości.

 

Podstawowym zadaniem naszej placówki jest wykonywanie działań opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, które w swych założeniach stawiają na wszechstronny rozwój maluchów, zgodnie z ich indywidualnymi oczekiwaniami i potrzebami. Stawiamy też na kształtowanie u dziecka szeroko pojętej samodzielności.

 

Placówka gwarantuje przebywającym w nim dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Przasnysz.

Opieka

W Żłobku Miejskim w Przasnyszu opieka polega się na zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka oraz stworzenia warunków najbardziej zbliżonych do domowych. Również wszelkie zabiegi pielęgnacyjno-zdrowotne, nad których przebiegiem czuwa zatrudniona w żłobku pielęgniarka, wchodzą w zakres opieki wychowawczej.

Z maluchami przeprowadza się trening czystości czyli nocnikowanie, naukę czyszczenia ząbków, mycia rąk itp.

Edukacja

Edukujemy poprzez zabawę. W swojej pracy wykorzystujemy elementy takich metod jak: Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Ruch rozwijający W. Sherborne, metoda ekspresji ruchowej C. Orffa, ćwiczenia rytmiczne, pedagogika zabawy KLANZA, Glottodydaktyka.

Wiele zajęć opiera o elementy edukacji przyrodniczo - ekologicznej, tym samym przybliżając dzieciom otaczający ich świat.

Rozwój

Wspieramy rozwój zarówno emocjonalny, jak i fizyczny każdego dziecka. Wyposażenie żłobka oraz pomoce dydaktyczne są dostosowane do wzrostu oraz aktualnego poziomu rozwoju dziecka. Stymulujemy zmysły i zachęcamy do samodzielności.

Dużą wagę przywiązujemy do swobodnej, twórczej aktywności dziecka. Podążamy za potrzebami oraz zainteresowaniami naszych podopiecznych.

Aktywność

Każdego dnia przewidziana jest poranna gimnastyka dostosowana do wieku i możliwości danego dziecka. Jeśli pogoda jest odpowiednia, starsze dzieci wychodzą na plac zabaw, zaś młodsze odpowiednio ubrane są tarasowane.

W przypadku braku pogody dzieci uczestniczą w wszelkiego rodzaju zabawach muzyczno - ruchowych organizowanych w sali.

Opłaty

Najczęstsze pytania

Oddział Żłobka przy ul. Świerczewo 8 jest czynny w godz. 7.00-17.00. Natomiast oddział przy ul. Lipowej 8 jest czynny w godz. 7.00-16.30.
Dziecko ze stwierdzoną alergią poświadczoną przez lekarza specjalistę otrzyma posiłki w oparciu o zalecenia.
Istnieje możliwość ubezpieczenia dziecka w PZU. Ubezpieczenie jest dobrowolne, a umowa obowiązuje przez rok.

Dane teleadresowe

Żłobek Miejski w Przasnyszu

ul. Świerczewo 8

06-300 Przasnysz

Tel./fax. 29 751-04-50

E-mail:

Facebook: Żłobek Miejski w Przasnyszu


Dyrektor: mgr Magdalena Gerwatowska