Aktualności

W tej sekcji znajdziesz najświeższe wiadomości z życia Żłobka Miejskiego w Przasnyszu. To także miejsce, w którym informujemy rodziców o planowanych spotkaniach, zmianach i różnorodnych atrakcjach. Zaglądaj tu często.

Ogłoszenie o naborze dzieci do Żłobka Miejskiego w Przasnyszu

Żłobek Miejski w Przasnyszu ogłasza nabór dzieci do żłobka na rok szkolny 2021/2022. Do placówki będą przyjmowane dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3. Rekrutacja rozpocznie się 1 marca 2021r., a zakończy się 31 marca 2021 r.

Żłobek dedykowany jest dla rodziców zamieszkałych na terenie Miasta Przasnysz, którzy pracują lub uczą się. Placówka dysponuje 25 miejscami ogólnodostępnymi, w tym 4 dla dzieci zamieszkałych poza terenem Miasta Przasnysz.

Karty zapisu dziecka do placówki można pobrać w Żłobku Miejskim w Przasnyszu lub ze strony internetowej www.zlobekprzasnysz.pl

Karty zapisu dziecka można składać osobiście w Żłobku Miejskim w Przasnyszu przy ul. Świerczewo 8 codziennie w godzinach 8.00 -16.00,

lub drogą pocztową na adres: Żłobek Miejski w Przasnyszu, ul. Świerczewo 8, 06-300 Przasnysz.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do Żłobka można uzyskać pod numerem tel. 29 751 04 50

Więcej informacji w zakładce do pobrania

Opublikowano: 10 marca 2021 r.