Aktualności

W tej sekcji znajdziesz najświeższe wiadomości z życia Żłobka Miejskiego w Przasnyszu. To także miejsce, w którym informujemy rodziców o planowanych spotkaniach, zmianach i różnorodnych atrakcjach. Zaglądaj tu często.

Rekrutacja 2022/2023

Żłobek Miejski w Przasnyszu ogłasza nabór dzieci do żłobka na rok szkolny 2022/2023. Do placówki będą przyjmowane dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3. Rekrutacja rozpocznie się 1 marca 2022 r., a zakończy się 31 marca 2022 r.

Żłobek dedykowany jest dla rodziców zamieszkałych na terenie Miasta Przasnysz, którzy pracują zawodowo lub uczą się. Placówka dysponuje 24 miejscami ogólnodostępnymi od września 2022 r.

Karty zapisu dziecka do placówki można pobrać w Żłobku Miejskim w Przasnyszu lub ze strony internetowej www.zlobekprzasnysz.pl w zakładce do pobrania.

Karty zapisu dziecka oraz wymagane dokumenty można składać osobiście w Żłobku Miejskim w Przasnyszu przy ul. Świerczewo 8 w godzinach pracy placówki, drogą pocztową na adres: Żłobek Miejski w Przasnyszu, ul. Świerczewo 8, 06-300 Przasnysz lub poprzez e-mail: zlobekprzasnysz@gmail.com

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do Żłobka można uzyskać pod numerem tel. 29 751 04 50

Wymagane dokumenty do złożenia:

1)Karta zapisu dziecka,
2)Klauzula informacyjna,
3)Ksero aktu urodzenia dziecka,
4)Zaświadczenia Rodziców z zakładu pracy o zatrudnieniu lub o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
5)Inne zaświadczenia np. o niepełnosprawności.

Opublikowano: 01 marca 2022 r.