Aktualności

W tej sekcji znajdziesz najświeższe wiadomości z życia Żłobka Miejskiego w Przasnyszu. To także miejsce, w którym informujemy rodziców o planowanych spotkaniach, zmianach i różnorodnych atrakcjach. Zaglądaj tu często.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego dzieci do lat 3 na rok szkolny 2022/2023 do Żłobka Miejskiego w Przasnyszu

Dnia 08.04.2022 r. odbyło się posiedzenie rekrutacyjne przeprowadzone przez Komisję rekrutacyjną, w wyniku którego ustalono:

1.listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych/wpisanych na listę rezerwową;
2.protokół z posiedzenia rekrutacyjnego.

1.Liczba wniosków spełniających wymagania formalne przyjęcia do Żłobka Miejskiego w Przasnyszu wynosi ogółem: 40. Z czego 4 wnioski nie spełniły wymogów formalnych.
2.Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych/protokół z postępowania rekrutacyjnego stanowi Załącznik Nr 1 do protokołu.
3.Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego, tj. wg kryteriów określonych w ZARZĄDZENIU NR 3/2022 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Przasnyszu z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dzieci w Żłobku Miejskim w Przasnyszu na rok szkolny 2022/2023 oraz kryteriów ustalonych przez Radę Miejską w Przasnyszu, stanowi załącznik do ogłoszenia z dnia 25.02.2022 r. odnośnie naboru dzieci do lat 3 do Żłobka Miejskiego w Przasnyszu.
4.Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym Żłobek Miejski w Przasnyszu nie posiada wolnych miejsc.
5.Po odczytaniu i podpisaniu protokołu postępowanie rekrutacyjne zakończono.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Protokołu Rekrutacji

Przasnysz, 08.04.2022

...........................

(Miejscowość i data)

Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

w Żłobku Miejskim w Przasnyszu przy ul. Świerczewo 8:

1.Wylot Igor 40 pkt
2.Bukowski Maciej 40 pkt
3.Bagińska Łucja 30 pkt
4.Stolarczyk Nikodem 30 pkt
5.Szelugowski Krzysztof 30 pkt
6.Bojarski Michał 30 pkt
7.Moszczyński Mateusz 30 pkt
8.Trochimiuk Piotr 25 pkt
9.Jasińska Barbara 20 pkt
10.Bulicka Blanka 20 pkt
11.Zyskowska Zofia 20 pkt
12.Walterska Oliwia 20 pkt

Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

w Żłobku Miejskim w Przasnyszu przy ul. Lipowa 8:

1.Kłos Oliwier 40 pkt
2.Dumański Aleksander 30 pkt
3.Zega Zuzanna 30 pkt
4.Draba Maja 30 pkt
5.Goździewska Aleksandra 20 pkt
6.Zakrzewski Igor 20 pkt
7.Mioduszewski Wojciech 20 pkt
8.Wach Adam 20 pkt
9.Kotowski Stanisław 20 pkt
10.Wasiak Konstanty 20 pkt
11.Fronc Filip 20 pkt
12.Rochowiak Jan 20 pkt
13.Ostrowska Maria 20 pkt

Lista kandydatów nieprzyjętych, wpisanych na listę rezerwową:

1.Kacner Marta 20 pkt
2.Rogala Blanka 20 pkt
3.Bębenista Mikołaj 20 pkt
4.Stryjewska Gabriela 20 pkt
5.Duchewicz Nela 20 pkt
6.Hymkowski Maciej 20 pkt
7.Goździewski Natan Wojciech 15 pkt
8.Suwińska Oliwia 10 pkt
9.Umiński Igor 10 pkt
10.Laskowski Kacper Aleksander 10 pkt
11.Zalewski Aleksander Nikodem 10 pkt

 

Liczba wolnych miejsc w żłobku wynosi ......0........

Data podania informacji do wiadomości publicznej : 08.04.2022 r.

 

Opublikowano: 08 kwietnia 2022 r.